Hướng dẫn truy cập trang quản lý chứng thư số Digicert

Ngày đăng: 2021-02-05 11:15:53 | Cập nhật: 2021-02-05 11:20:43

Để quản lý chứng thư số của các thương hiệu thuộc hãng Digicert bao gồm: Digicert Pro (Symantec/VeriSign cũ), Digicert Basic, GeoTrust, Thawte, RapidSSL, khách hàng có thể truy cập trang quản lý chứng thư số "Guest Access" như sau:

1. Truy cập link https://www.digicert.com/account/guest-access/?c=vj2678hl7hjzvqzp9rmhslt9krgch32f

2. Nhập vào địa chỉ email của người quản lý chứng thư số và mã số đơn hàng. Sau đó nhấn Submit.

3. Kiểm tra email và sao chép Authorization Code.

4. Dán Authorization Code vào trang xác thực và nhấn Sign In.

5. Trang quản lý chứng thư số sẽ xuất hiện. Người quản lý chứng thư số có thể tải về chứng thư số cũng như Reissue lại chứng thư số mới.