SSL CERTIFICATES

Symantec Secure Site

 • Khả năng mã hóa 128-bit đến 256-bit trên hầu hết trình duyệt
 • Khả năng mua nhiều tên miền trong một chứng thư (SAN), giá 6.727.500VND/tên miền bổ sung/năm
 • Bảo mật cho cả tên miền www.domain.com lẫn domain.com
 • Cho phép thu hồi và cấp lại chứng thư miễn phí trong suốt thời gian hoạt động
 • Hỗ trợ OCSP và CRL
 • Công cụ quản lý chứng thư
 • Norton Secured Seal
 • Mức bảo hiểm NetSure® 1.750.000USD
 • Thời gian xác thực từ 1-3 ngày làm việc
 • Quét phần mềm độc hại trong mã nguồn HTML của website hằng ngày

Thời hạn 1 năm
10.528.000 VND

Thời hạn 2 năm
20.000.000 VND

Thời hạn 3 năm
28.952.000 VND

Thời hạn 4 năm
36.848.000 VND

MUA

Symantec Secure Site Pro

 • Khả năng mã hóa 128-bit đến 256-bit trên hầu hết trình duyệt
 • Khả năng mua nhiều tên miền trong một chứng thư (SAN), giá 26.273.000VND/tên miền bổ sung/năm
 • Bảo mật cho cả tên miền www.domain.com lẫn domain.com
 • Cho phép thu hồi và cấp lại chứng thư miễn phí trong suốt thời gian hoạt động
 • Công cụ quản lý chứng thư
 • Norton Secured Seal
 • Mức bảo hiểm NetSure® 2.000.000USD
 • Thời gian xác thực từ 1-3 ngày làm việc
 • Hỗ trợ ECC (Elliptic Curve Cryptography) cho khả năng mã hóa mạnh hơn nhiều lần so với RSA
 • Quét phần mềm độc hại trong mã nguồn HTML của website hằng ngày
 • Quét lỗ hổng bảo mật và báo cáo đánh giá mức độ nguy hiểm của website hằng tuần

Thời hạn 1 năm
26.273.000 VND

Thời hạn 2 năm
49.919.000 VND

Thời hạn 3 năm
72.251.000 VND

Thời hạn 4 năm
91.956.000 VND

MUA

Symantec Secure Site with Extended Validation

 • Khả năng mã hóa 128-bit đến 256-bit trên hầu hết trình duyệt
 • Khả năng mua nhiều tên miền trong một chứng thư (SAN), giá 15.671.000VND/tên miền bổ sung/năm
 • Bảo mật cho cả tên miền www.domain.com lẫn domain.com
 • Cho phép thu hồi và cấp lại chứng thư miễn phí trong suốt thời gian hoạt động
 • Hỗ trợ OCSP và CRL
 • Công cụ quản lý chứng thư
 • Norton Secured Seal
 • Mức bảo hiểm NetSure® 1.750.000USD
 • Thời gian xác thực từ 2-7 ngày làm việc
 • Thanh địa chỉ trình duyệt chuyển sang màu xanh lá cây và hiển thị tên doanh nghiệp
 • Quét phần mềm độc hại trong mã nguồn HTML của website hằng ngày
 • Quét lỗ hổng bảo mật và báo cáo đánh giá mức độ nguy hiểm của website hằng tuần

Thời hạn 1 năm
26.273.000 VND

Thời hạn 2 năm
49.919.000 VND

Thời hạn 3 năm
72.251.000 VND

Thời hạn 4 năm
91.955.000 VND

MUA

Symantec Secure Site Pro with Extended Validation

 • Khả năng mã hóa 128-bit đến 256-bit trên hầu hết trình duyệt
 • Khả năng mua nhiều tên miền trong một chứng thư (SAN), giá 40.608.000VND/tên miền bổ sung/năm
 • Bảo mật cho cả tên miền www.domain.com lẫn domain.com
 • Cho phép thu hồi và cấp lại chứng thư miễn phí trong suốt thời gian hoạt động
 • Hỗ trợ OCSP và CRL
 • Công cụ quản lý chứng thư
 • Norton Secured Seal
 • Mức bảo hiểm NetSure® 2.000.000USD
 • Thời gian xác thực từ 2-7 ngày làm việc
 • Thanh địa chỉ trình duyệt chuyển sang màu xanh lá cây và hiển thị tên doanh nghiệp
 • Hỗ trợ ECC (Elliptic Curve Cryptography) cho khả năng mã hóa mạnh hơn nhiều lần so với RSA
 • Quét phần mềm độc hại trong mã nguồn HTML của website hằng ngày
 • Quét lỗ hổng bảo mật và báo cáo đánh giá mức độ nguy hiểm của website hằng tuần

Thời hạn 1 năm
40.608.000 VND

Thời hạn 2 năm
77.155.000 VND

Thời hạn 3 năm
111.672.000 VND

Thời hạn 4 năm
142.128.000 VND

MUA

Symantec Secure Site Wildcard

 • Khả năng mã hóa 128-bit đến 256-bit trên hầu hết trình duyệt
 • Hỗ trợ mã hóa cho mọi tên miền con của tên miền chính, ví dụ *.domain.com.vn và cả domain.com.vn
 • Cho phép thu hồi và cấp lại chứng thư miễn phí trong suốt thời gian hoạt động
 • Hỗ trợ OCSP và CRL
 • Công cụ quản lý chứng thư
 • Norton Secured Seal
 • Mức bảo hiểm NetSure® 1.750.000USD
 • Thời gian xác thực từ 1-3 ngày làm việc
 • Quét phần mềm độc hại trong mã nguồn HTML của website hằng ngày

Thời hạn 1 năm
50.243.000 VND

Thời hạn 2 năm
95.462.000 VND

Thời hạn 3 năm
138.168.000 VND

Thời hạn 4 năm
175.850.000 VND

MUA

Thawte SSL Web Server

 • Khả năng mã hóa 128-bit đến 256-bit trên hầu hết trình duyệt
 • Khả năng mua nhiều tên miền trong một chứng thư (SAN), giá 4.183.000VND/tên miền bổ sung/năm
 • Bảo mật cho cả tên miền www.domain.com lẫn domain.com
 • Cho phép thu hồi và cấp lại chứng thư miễn phí trong suốt thời gian hoạt động
 • Hỗ trợ OCSP và CRL
 • Công cụ quản lý chứng thư
 • Thawte Site Seal
 • Mức bảo hiểm NetSure® 1.250.000USD
 • Thời gian xác thực từ 1-3 ngày làm việc

Thời hạn 1 năm
6.298.000 VND

Thời hạn 2 năm
11.966.000 VND

Thời hạn 3 năm
17.634.000 VND

Thời hạn 4 năm
23.303.000 VND

MUA

Thawte SSL Web Server with EV

 • Khả năng mã hóa 128-bit đến 256-bit trên hầu hết trình duyệt
 • Khả năng mua nhiều tên miền trong một chứng thư (SAN), giá 4.583.000VNd/tên miền bổ sung/năm
 • Bảo mật cho cả tên miền www.domain.com lẫn domain.com
 • Cho phép thu hồi và cấp lại chứng thư miễn phí trong suốt thời gian hoạt động
 • Hỗ trợ OCSP và CRL
 • Công cụ quản lý chứng thư
 • Thawte Site Seal
 • Mức bảo hiểm NetSure® 1.500.000USD
 • Thời gian xác thực từ 2-7 ngày làm việc
 • Thanh địa chỉ trình duyệt chuyển sang màu xanh lá cây và hiển thị tên doanh nghiệp

Thời hạn 1 năm
9.353.000 VND

Thời hạn 2 năm
17.770.000 VND

Thời hạn 3 năm
26.188.000 VND

Thời hạn 4 năm
34.606.000 VND

MUA

Thawte SSL Web Server Wildcard

 • Khả năng mã hóa 128-bit đến 256-bit trên hầu hết trình duyệt
 • Hỗ trợ mã hóa cho mọi tên miền con của tên miền chính, ví dụ *.domain.com.vn và cả domain.com.vn
 • Cho phép thu hồi và cấp lại chứng thư miễn phí trong suốt thời gian hoạt động
 • Hỗ trợ OCSP và CRL
 • Công cụ quản lý chứng thư
 • Thawte Site Seal
 • Mức bảo hiểm NetSure® 1.250.000USD
 • Thời gian xác thực từ 1-3 ngày làm việc

Thời hạn 1 năm
19.928.000 VND

Thời hạn 2 năm
37.863.000 VND

Thời hạn 3 năm
55.798.000 VND

Thời hạn 4 năm
73.734.000 VND

MUA

GeoTrust TrueBusinessID

 • Khả năng mã hóa 128-bit đến 256-bit trên hầu hết trình duyệt
 • Khả năng mua nhiều tên miền trong một chứng thư (SAN), giá 16.732.000VND/4 tên miền bổ sung/năm
 • Bảo mật cho cả tên miền www.domain.com lẫn domain.com
 • Cho phép thu hồi và cấp lại chứng thư miễn phí trong suốt thời gian hoạt động
 • Hỗ trợ OCSP và CRL
 • Công cụ quản lý chứng thư
 • GeoTrust Secured Seal
 • Mức bảo hiểm NetSure® 1.250.000USD
 • Thời gian xác thực từ 1-3 ngày làm việc

Thời hạn 1 năm
6.298.000 VND

Thời hạn 2 năm
11.966.000 VND

Thời hạn 3 năm
17.634.000 VND

Thời hạn 4 năm
23.303.000 VND

MUA

GeoTrust TrueBusinessID with EV

 • Khả năng mã hóa 128-bit đến 256-bit trên hầu hết trình duyệt
 • Khả năng mua nhiều tên miền trong một chứng thư (SAN), giá 4.583.000VND/tên miền bổ sung/năm
 • Bảo mật cho cả tên miền www.domain.com lẫn domain.com
 • Cho phép thu hồi và cấp lại chứng thư miễn phí trong suốt thời gian hoạt động
 • Hỗ trợ OCSP và CRL
 • Công cụ quản lý chứng thư
 • GeoTrust Secured Seal
 • Mức bảo hiểm NetSure® 1.500.000USD
 • Thời gian xác thực từ 2-7 ngày làm việc
 • Thanh địa chỉ màu xanh lá cây hiển thị tên doanh nghiệp

Thời hạn 1 năm
9.353.000 VND

Thời hạn 2 năm
17.770.000 VND

Thời hạn 3 năm
26.188.000 VND

Thời hạn 4 năm
34.606.000 VND

MUA

GeoTrust TrueBusinessID Wildcard

 • Khả năng mã hóa từ 40-bit đến 256-bit
 • Hỗ trợ mã hóa cho mọi tên miền con của tên miền chính, ví dụ *.domain.com.vn và cả domain.com.vn
 • Cho phép thu hồi và cấp lại chứng thư miễn phí trong suốt thời gian hoạt động
 • Hỗ trợ OCSP và CRL
 • Công cụ quản lý chứng thư
 • GeoTrust Secured Seal
 • Mức bảo hiểm NetSure® 1.250.000USD
 • Thời gian xác thực từ 1-3 ngày làm việc

Thời hạn 1 năm
19.928.000 VND

Thời hạn 2 năm
37.863.000 VND

Thời hạn 3 năm
55.798.000 VND

Thời hạn 4 năm
73.734.000 VND

MUA