BẢNG SO SÁNH DIGICERT SSL CERTIFICATES

Cuộn ngang để xem tiếp

Dòng sản phẩm

Độ bảo mật 1
Độ tin cậy
Thanh địa chỉ màu xanh lá cây
Mức xác thực mở rộng
Khả năng mã hoá
Mức bảo hiểm
Hình dạng logo bảo mật
Bảo mật cho cả tên miền domain.com khi mua cho tên miền www.domain.com
Quét phần mềm độc hại trong mã nguồn HTML của website hàng ngày
Đánh giá mức độ nguy hiểm của website hàng tuần
Hỗ trợ ECC cho khả năng mã hóa mạnh nhất
Khả năng mua nhiều tên miền trong một chứng thư (SAN)
Cho phép thu hồi và cấp lại chứng thư miễn phí
Giá 1 năm
Giá 2 năm
Giá 3 năm
 
 
Dòng sản phẩm DigiCert Secure Site DigiCert Secure Site Pro DigiCert Secure Site with Extended Validation DigiCert Secure Site Pro with Extended Validation DigiCert Secure Site Wildcard
Độ bảo mật
Độ tin cậy
Thanh địa chỉ màu xanh lá cây      
Mức xác thực mở rộng      
Khả năng mã hoá 40 to 256 bit 128 to 256 bit 40 to 256 bit 128 to 256 bit 40 to 256 bit
Mức bảo hiểm 1.750.000 USD 2.000.000 USD 1.750.000 USD 2.000.000 USD 1.750.000 USD
Hình dạng logo bảo mật Norton Security Seal Norton Security Seal Norton Security Seal Norton Security Seal Norton Security Seal
Bảo mật cho cả tên miền domain.com khi mua cho tên miền www.domain.com Yes Yes Yes Yes Yes
Quét phần mềm độc hại trong mã nguồn HTML của website hàng ngày Yes Yes Yes Yes Yes
Đánh giá mức độ nguy hiểm của website hàng tuần   Yes Yes Yes  
Hỗ trợ ECC cho khả năng mã hóa mạnh nhất Yes Yes Yes Yes Yes
Khả năng mua nhiều tên miền trong một chứng thư (SAN) Yes Yes Yes Yes  
Cho phép thu hồi và cấp lại chứng thư miễn phí Yes Yes Yes Yes Yes
Giá 1 năm 11.760.000 VND 29.330.000 VND 27.167.000 VND 41.990.000 VND 56.109.000 VND
Giá 2 năm 22.346.000 VND
Tiết kiệm 1.174.000 VND
55.727.000 VND
Tiết kiệm 2.933.000 VND
51.618.000 VND
Tiết kiệm 2.716.000 VND
79.782.000 VND
Tiết kiệm 4.198.000 VND
106.606.000 VND
Tiết kiệm 5.612.000 VND
Giá 3 năm 32.340 VND
Tiết kiệm 35.247.660 VND
80.658.000 VND
Tiết kiệm 7.332.000 VND
74.709.000 VND
Tiết kiệm 6.792.000 VND
115.473.000 VND
Tiết kiệm 10.497.000 VND
154.300.000 VND
Tiết kiệm 14.027.000 VND
  Mua Mua Mua Mua Mua
  Gia hạn Gia hạn Gia hạn Gia hạn Gia hạn

Derasoft partnership