Hướng dẫn cài đặt SSL cho Ahsay Backup

Ngày đăng: 2016-02-02 12:41:45 | Cập nhật: 2016-02-19 11:56:18

Ahsay Backup sử dụng nền tảng Tomcat, do đó bạn có thể tham khảo hướng dẫn sau đây để cài đặt SSL cho Ahsay:

Hướng dẫn cài đặt SSL cho Tomcat trên Linux