Hướng dẫn khắc phục lỗi Error: Windows cannot verify the digital signature for this file.

Ngày đăng: 2017-10-12 12:04:40 | Cập nhật: 2017-10-12 12:05:53

Sau khi ký số cho ứng dụng thành công, ứng dụng không thể chạy và hiển thị thông báo lỗi như sau:

Nguyên nhân là chỉ có các máy tính chạy hệ điều hành Windows 8 trở lên mới mặc định hỗ trợ SHA256. Các máy tính chạy Windows 7 trở về trước, một số phiên bản có khả năng hỗ trợ SHA256 nhưng bạn cần phải cài đặt các bản cập nhật cho Windows.

Bạn có hai giải pháp để xử lý lỗi này:

1. Giải pháp 1 (không dứt điểm): Cài đặt bản cập nhật cho Windows theo hướng dẫn tại đây.

2. Giải pháp 2 (khuyến cáo): Liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn yêu cầu hãng cấp phát thêm một chứng thư số SHA1 (miễn phí) và áp dụng kỹ thuật "Dual Sign" theo hướng dẫn tại đây.