Hướng dẫn binding SSL cho website trên IIS

Ngày đăng: 2015-10-30 12:19:34 | Cập nhật: 2015-10-30 13:00:51

Trong trường hợp bạn sở hữu một chứng thư số SAN hoặc Wildcard, bạn có thể binding chứng thư số này cho nhiều website trên cùng một máy chủ. Lưu ý: Mỗi địa chỉ IP chỉ có thể binding một chứng thư số trên một port. Trong trường hợp bạn có nhiều chứng thư số trên một máy chủ, bạn cần trang bị thêm số địa chỉ IP tương ứng hoặc binding trên các port khác nhau (Lưu ý này không áp dụng với các máy chủ thế hệ mới như Windows Server 2012 có hỗ trợ SNI).

Giả sử trên máy chủ đã tồn tại một bộ chứng thư số SSL hợp lệ, bạn thực hiện lần lượt theo các bước sau đây để binding SSL cho website:

IIS6.x
IIS7.x/8.x

Trên IIS6:

Nhấp chuột phải vào website cần binding và chọn Properties.

Chọn tab Directory Security. Trong mục Secure communications nhấn vào nút Server Certificate.

Trong màn hình tiếp theo nhấn Next.

Trong màn hình tiếp theo chọn Assign an existing certificate và nhấn Next.

Trong màn hình tiếp theo, chọn chứng thư số mà bạn muốn sử dụng cho website này. Sau đó nhấn Next.

Trong màn hình tiếp theo, chọn port mà bạn muốn sử dụng cho website này (443 hoặc 8443,...). Sau đó nhấn Next.

Xác nhận lại thông tin trong màn hình tiếp theo và nhấn Next.

Nhấn Finish trong màn hình tiếp theo.

Bạn có thể nhấn nút View Certificate để kiểm tra lại thông tin chứng thư số trong màn hình tiếp theo.

Bạn có thể thay đổi port cho SSL tại tab Web Site.

Bạn đã binding SSL thành công cho website.

Sau khi cài đặt thành công, bạn có thể kiểm tra lại cert đã được install đúng hay chưa bằng công cụ sau: https://cryptoreport.websecurity.symantec.com/checker/views/certCheck.jsp

Bạn có thể backup bộ chứng thư số SSL theo hướng dẫn sau: https://baomat.website/huong-dan-chuyen-doi-ssl/huong-dan-backup-chung-thu-so-ssl-136.htm#IIS

 

Trên IIS 7.x/8.x

Chọn website cần binding SSL, sau đó nhấn chọn mục Bindings... ở menu bên phải.

Trong màn hình tiếp theo nhấn nút Add.

Trong màn hình tiếp theo, chọn https trong mục Type, chọn chứng thư số mà bạn muốn sử dụng trong mục SSL certificate. Sau đó nhấn OK.

Lúc này trong danh sách Site Bindings sẽ xuất hiện thêm một record https. Nhấn Close.

Bạn đã hoàn tất binding SSL cho website.

Sau khi cài đặt thành công, bạn có thể kiểm tra lại cert đã được install đúng hay chưa bằng công cụ sau: https://cryptoreport.websecurity.symantec.com/checker/views/certCheck.jsp

Bạn có thể backup bộ chứng thư số SSL theo hướng dẫn sau: https://baomat.website/huong-dan-chuyen-doi-ssl/huong-dan-backup-chung-thu-so-ssl-136.htm#IIS