Hướng dẫn chuyển từ IBM Key Database (IBM Websphere) sang PFX (IIS)

Ngày đăng: 2015-07-31 14:06:43 | Cập nhật: 2015-10-30 13:06:30

IIS cho phép import bộ chứng thư số từ file định dạng PCKS12 (PFX). Nếu bạn muốn chuyển đổi bộ chứng thư số đang sử dụng trên máy chủ chạy IBM Websphere sang máy chủ mới chạy IIS, bạn cần phải chuyển đổi sang chuẩn PKCS12 bằng công cụ ikeyman.

 

1. Gõ lệnh ikeyman trên dòng lệnh Unix hoặc chạy tiện ích Key Management trong thư mục IBM Websphere Server (Windows)

2. Chọn Key Database File từ menu chính, sau đó chọn Open

3. Trong cửa sổ Open, nhập tên Key Database hoặc nhấp key.kdb file nếu bạn đang dùng Key DB mặc định. Nhấp OK

4. Trong cửa sổ Password Prompt, nhập mật khẩu và nhấn OK

5. Chọn Personal Certificates trong mục Key Database, và nhấn nút Export/Import

6. Trong màn hình Export/Import Key, chọn Export Key

7. Chọn Key database file type là PKCS12. Nhập tên file. Có thể Browse để chọn vị trí chính xác.

8. Nhấn OK.

9. Nhập và xác nhận mật khẩu. Nhấn OK để xuất ra file PFX.

 

Bạn có thể dùng PFX này để import vào server chạy IIS theo hướng dẫn tại đây: Hướng dẫn import PFX vào máy chủ Windows