Hướng dẫn mở Certificates Snap-in trên máy chủ Windows

Ngày đăng: 2015-10-30 12:28:01 | Cập nhật: 2015-10-30 12:32:32

Windows quản lý chứng thư số SSL tập trung bằng MMC Snap-in có tên là Certificates. Hãy theo hướng dẫn sau đây để mở Certificates Snap-in trong trường hợp bạn cần import hay export chứng thư số:

1. Đăng nhập vào Windows với quyền quản trị.

2. Từ màn hình Desktop, mở Command Prompt và chạy lệnh mmc:

- Trên Windows 2003, 2008: Nhấn Start, chọn Run và gõ vào mmc và nhấn ENTER

- Trên Windows 2012: Nhấn Start , chọn ô Start Search, gõ vào mmc và nhấn ENTER

3. Từ màn hình mmc, chọn File > Add/Remove Snap-in

4. Trong màn hình tiếp theo chọn Certificates và nhấn nút Add.

5. Chọn Computer account trong màn hình tiếp theo và nhấn Next.

6. Trong màn hình tiếp theo, chọn Local computer và nhấn Finish.

7. Trong khung bên phải, kiểm tra lại xem mục Certificates đã được thêm vào chưa. Sau đó nhấn OK.

8. Bạn đã mở thành công Certificates Snap-in trên Windows.