Hướng dẫn tạo CSR cho Cisco Meeting Server

Ngày đăng: 2017-05-12 15:25:52 | Cập nhật: 2019-05-20 10:09:52

Để tạo CSR trên thiết bị Cisco Meeting Server, bạn thực hiện theo các bước như sau:

1. Kết nối vào CMS thông qua SSH với quyền Administrator.

2. Từ dấu nhắc lệnh, gõ lệnh sau:

pki csr symantec2017 C:VN O:"Tên công ty" OU:"IT Department" L:"Ho Chi Minh" ST:"Ho Chi Minh" CN:cms.example.com subjectAltName:callbridge1.example.com,callbridge2.example.com,callbridge3.example.com,xmppserver.example.com,webbridge.example.com,webadmin.example.com, recorder.example.com

Trong đó, bạn cần thay các giá trị cho phù hợp. Nếu bạn trang bị chứng thư số Wildcard thì có thể dùng lệnh sau thay cho lệnh trên:

pki csr symantec2017 C:VN O:"Tên công ty" OU:"IT Department" L:"Ho Chi Minh" ST:"Ho Chi Minh" CN:*.example.com

3. Sau khi tạo CSR thành công, bạn cần kết nối đến CMS thông qua SFTP (có thể dùng phần mềm miễn phí WinSCP hoặc Filezilla).

4. Trong thư mục root của CMS, bạn sẽ thấy xuất hiện các file: symantec2017.key và symantec2017.csr. Bạn dãy download cả 2 file về máy tính.

5. Kiểm tra lại CSR xem đã hợp lệ hay chưa bằng công cụ sau: https://ssltools.digicert.com/checker/views/csrCheck.jsp 

6. Gửi tập tin CSR này cho chúng tôi để đăng ký, hoặc dán vào mục CSR trong mẫu đăng ký trực tuyến.