Hướng dẫn tạo CSR cho F5 BIG-IP

Ngày đăng: 2015-10-08 12:40:38 | Cập nhật: 2019-05-20 10:13:59

Để tạo CSR cho F5 BIG-IP, bạn thực hiện như sau:

1. Đăng nhập vào trang quản lý của F5 BIG-IP.

2. Trong menu bên trái, chọn System > File Management > SSL Certificate List

3. Nhấn nút Create.

4. Điền vào các thông tin sau đây:

Name: Nhập vào tên gợi nhớ cho chứng thư số
Issuer: Chọn Certificate Authority
Common Name: Nhập vào tên miền chính của chứng chỉ số. Lưu ý chỉ nhập tên miền (ví dụ mail.company.com), không nhập https://
Division: Nhập vào phòng ban quản lý chứng chỉ (ví dụ: IT Department)
Organization: Nhập chính xác tên công ty trong giấy ĐKKD (có thể chọn tên tiếng Việt hoặc tên tiếng Anh). Lưu ý: không sai bất cứ ký tự nào so với ĐKKD
Locality: Nhập vào thành phố nơi công ty đăng ký kinh doanh (ví dụ: Ho Chi Minh)
State Or Province: Nhập vào tỉnh thành nơi công ty đăng ký kinh doanh (ví dụ: Ho Chi Minh)
Country: Chọn quốc gia nơi công ty đăng ký kinh doanh (ví dụ: Viet Nam (VN))
Email: Nhập vào địa chỉ email của người quản lý chứng thư số
Subject Alternative Name: Để trống
Challenge Password: Nhập vào mật khẩu
Key: Chọn 2048 bits

Sau đó nhấn nút Finished.

5. Copy đoạn text được hiển thị trên màn hình có dạng sau và lưu thành file certreq.txt:

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
              
       [text được mã hóa]

-----END CERTIFICATE REQUEST-----

6. Kiểm tra lại CSR xem đã hợp lệ hay chưa bằng công cụ sau: https://ssltools.digicert.com/checker/views/csrCheck.jsp

7. Bạn có thể gửi tập tin CSR này cho chúng tôi để đăng ký, hoặc dán vào mục CSR trong mẫu đăng ký trực tuyến.