Hướng dẫn tạo CSR cho Fortinet FortiPortal

Ngày đăng: 2021-07-03 11:53:15 | Cập nhật: 2021-07-03 12:04:27

Để  tạo CSR cho Fortinet FortiPortal, bạn không thể dùng chứng năng tạo CSR trên FortiPortal mà phải dùng một máy tính có phần mềm OpenSSL để tạo CSR theo những bước như sau:

- Trên Linux: https://baomat.website/huong-dan-tao-csr/huong-dan-tao-csr-cho-apache-tren-linux-unix-26.htm

- Trên Windows: https://baomat.website/huong-dan-tao-csr/huong-dan-khoi-tao-csr-cho-apache-tren-windows-server-29.htm

Sau khi tạo xong CSR, bạn hãy gửi file certreq.csr cho chúng tôi, và lưu trữ lại file private.key