Hướng dẫn tạo CSR cho Juniper Secure Access (Juniper SA)

Ngày đăng: 2015-12-30 16:18:36 | Cập nhật: 2019-05-20 10:13:07

Để tạo CSR cho Juniper Secure Access (Juniper SA), bạn thực hiện như sau:

1. Đăng nhập vào trang quản lý của Juniper SA.

2. Chọn System > Configuration > Certificates > Device Certificates.

3. Nhấn nút New CSR

4. Nhập vào các thông tin cần thiết rồi nhấn nút Create CSR:

 • Common Name: Nhập vào tên miền chính của chứng chỉ số. Lưu ý chỉ nhập tên miền (ví dụ mail.company.com), không nhập https://
 • Organization Name: Nhập chính xác tên công ty trong giấy ĐKKD (có thể chọn tên tiếng Việt hoặc tên tiếng Anh). Lưu ý: không sai bất cứ ký tự nào so với ĐKKD
 • Organization Unit Name: Nhập vào phòng ban quản lý chứng chỉ (ví dụ: IT Department)
 • Locality: Nhập vào thành phố nơi công ty đăng ký kinh doanh (ví dụ: Ho Chi Minh)
 • State: Nhập vào tỉnh thành nơi công ty đăng ký kinh doanh (ví dụ: Ho Chi Minh)
 • Country: Chọn quốc gia nơi công ty đăng ký kinh doanh (ví dụ: Viet Nam (VN))
 • Email: Nhập vào địa chỉ email của người quản lý chứng thư số
 • Key Length: Chọn 2048-bit
 • Random Data: Nhập vào một chuỗi ngẫu nhiên bất kỳ

5. Copy đoạn text được hiển thị trên màn hình có dạng sau và lưu thành file certreq.txt:

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
       
    [text được mã hóa]

-----END CERTIFICATE REQUEST-----

6. Kiểm tra lại CSR xem đã hợp lệ hay chưa bằng công cụ sau: https://ssltools.digicert.com/checker/views/csrCheck.jsp

7. Bạn có thể gửi tập tin CSR này cho chúng tôi để đăng ký, hoặc dán vào mục CSR trong mẫu đăng ký trực tuyến.