Hướng dẫn tạo CSR cho Microsoft Lync 2013

Ngày đăng: 2015-07-03 16:38:58 | Cập nhật: 2019-05-20 10:15:45

Để có thể tạo CSR trên sever Lync 2013, bạn cần thực hiện theo các bước sau đây:

1. Ở màn hình chính click icon Lync Deployment Wizard.

2. Click vào Install hay update Lync Server System.

3. Trong mục Step 3: Request, Install or Assign Certificates click Run.

 

4. Chọn External Edge Certificate và click Request.

 

5. Trong màn hình Certificate Request nhấn Next.

6. Chọn Prepare the request now, but send it later. Sau đó nhấn Next.

7. Chọn tên và đuôi cho file CSR,. (ví dụ C:\ExampleCSR.txt).

8. Trong màn hình Specify Alternate Certificate Template click Next.

9. Nhập vào tên gợi nhớ cho chứng thư số. Bit Length chọn 2048. Nếu bạn có nhiều máy chủ thì đánh dấu vào private key as exportable. Click Next.

10. Trong màn hình tiếp theo, mục Organization nhập chính xác tên công ty trong giấy ĐKKD (có thể chọn tên tiếng Việt hoặc tên tiếng Anh). Lưu ý: không sai bất cứ ký tự nào so với ĐKKD. Trong mục Organization Unit nhập vào phòng ban quản lý chứng thư số (VD: “IT Department”). Click Next.

11. Trong màn hình tiếp theo, mục Country chọn Vietnam, State nhập tỉnh thành nơi công ty đăng ký kinh doanh (ví dụ “Ho Chi Minh”) và City nhập thành phố nơi công ty đăng ký kinh doanh (ví dụ “Ho Chi Minh”). Click Next.

12. The Subject Name and Subject Alternative Names (SAN) . Click Next.

13. Nếu bạn có cài đặt tính năng SIP, bạn cần check vào domain đó trong danh sách Configured SIP domains. Click Next.

14. Trong màn hình Configure Additional Subject Alternate Names, bạn có thể nhập vào các tên miền SAN nếu cần thiết. Click Next.

15. Trong màn hình Summary, bạn có thể kiểm tra lại thông tin trước khi click Next.

16. Trong màn hình Executing Commands, bạn cần theo dõi và đảm bảo Task Status ở trạng thái Completed. Click Next.

17. Trong màn hình Certificate Request File, bạn có thể click View để copy, lưu trữ lại CSR này. Click Finish để đóng cửa sổ Certificate Request File.

18. Kiểm tra lại CSR xem đã hợp lệ hay chưa bằng công cụ sau: https://ssltools.digicert.com/checker/views/csrCheck.jsp 

19. Gửi tập tin CSR này cho chúng tôi để đăng ký, hoặc dán vào mục CSR trong mẫu đăng ký trực tuyến.