Hướng dẫn tạo CSR cho Sophos Email Appliance

Ngày đăng: 2017-05-12 17:18:03 | Cập nhật: 2019-05-20 10:09:35

Để tạo CSR cho thiết bị Sophos Email Appliance, bạn thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

1. Login vào Sophos Email Appliance với quyền Administrator

2. Truy cập vào mục Configuration > System > Certificates. Sau đó nhấn nút Add.

3. Trong màn hình Add certificate, chọn mục Initiate CSR, và nhấn OK. Màn hình CSR request sẽ hiện ra. Nhập vào thông tin cần thiết rồi nhấn OK.

4. Copy đoạn text và dùng Notepad để lưu lại thành file certreq.txt. CSR có dạng:
 

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----

text mã hóa

-----END CERTIFICATE REQUEST-----

5. Kiểm tra lại CSR xem đã hợp lệ hay chưa bằng công cụ sau: https://ssltools.digicert.com/checker/views/csrCheck.jsp

6. Gửi tập tin CSR này cho chúng tôi để đăng ký, hoặc dán vào mục CSR trong mẫu đăng ký trực tuyến.