Hướng dẫn tạo CSR cho Zimbra

Ngày đăng: 2015-07-01 16:30:21 | Cập nhật: 2019-05-20 10:17:07

Để tạo CSR cho Zimbra Mail server, bạn cần thực hiện theo các bước như sau:

1. Đăng nhập vào Zimbra's Administration Console - https://yourhost.yourdomain.com:7071/zimbraAdmin/

2. Chọn mục "Tools > Certificates" (ZCS<8) hoặc "Configure > Certificates" (ZCS 8 trở lên)

3. Chọn mục "Install Certificate" sau đó chọn máy chủ cần triển khai rồi nhấn Next.

4. Chọn mục "Generate CSR for the commercial certificate authorizer" rồi nhấn Next

5. Chọn Key length 2048, chọn Digest SHA256 và nhập vào các thông tin:

- Country: nhập VN
- State: Nhập vào thành phố nơi công ty đăng ký kinh doanh (ví dụ: Ho Chi Minh)
- Locality: Nhập vào thành phố nơi công ty đăng ký kinh doanh (ví dụ: Ho Chi Minh)
- Organization: Nhập chính xác tên công ty trong giấy ĐKKD (có thể chọn tên tiếng Việt hoặc tên tiếng Anh). Lưu ý: không sai bất cứ ký tự nào so với ĐKKD
- Organization Unit: Nhập vào phòng ban quản lý chứng chỉ (ví dụ: IT Department)
- Common name: Nhập vào tên miền chính của chứng thư số. Lưu ý chỉ nhập tên miền (ví dụ mail.company.com), không nhập https://

6. Nhấn Next

7. Bạn cần tải về CSR trước khi nhấn nút Finish.

8. Kiểm tra lại CSR xem đã hợp lệ hay chưa bằng công cụ sau: https://ssltools.digicert.com/checker/views/csrCheck.jsp

9. Gửi tập tin CSR này cho chúng tôi để đăng ký, hoặc dán vào mục CSR trong mẫu đăng ký trực tuyến.