Hướng dẫn tạo CSR trên Microsoft Exchange 2003

Ngày đăng: 2015-03-24 12:49:01

Để triển khai chứng thư số SSL cho Microsoft Exchange 2003, bạn cần dùng Microsoft IIS 6.0 để tạo CSR. Xin vui lòng tham khảo hướng dẫn sau đây: