Hướng dẫn tạo CSR trên Microsoft IIS 8/8.5

Ngày đăng: 2015-03-24 12:38:38 | Cập nhật: 2019-05-20 10:21:42

Để tạo CSR trên Microsoft IIS 8/8.5 (Windows Server 2012), bạn thực hiện như sau:

1. Login vào server với quyền Administrator.

2. Chọn mục Tools > Internet Information Services (IIS) Manager

 

3. Chọn mục Server Certificates

 

4. Từ khung bên phải, chọn mục Create Certificate Request

 

5. Nhập vào đầy đủ các thông tin trong màn hình CSR:

  • Common Name: Nhập vào tên miền chính của chứng chỉ số. Lưu ý chỉ nhập tên miền (ví dụ mail.company.com), không nhập https://
  • Organization: Nhập chính xác tên công ty trong giấy ĐKKD (có thể chọn tên tiếng Việt hoặc tên tiếng Anh). Lưu ý: không sai bất cứ ký tự nào so với ĐKKD
  • Organizational Unit: Nhập vào phòng ban quản lý chứng chỉ (ví dụ: IT Department)
  • City/Locality: Nhập vào thành phố nơi công ty đăng ký kinh doanh (ví dụ: Ho Chi Minh)
  • State/province: Nhập vào tỉnh thành nơi công ty đăng ký kinh doanh (ví dụ: Ho Chi Minh)
  • Country/region: Chọn quốc gia nơi công ty đăng ký kinh doanh (ví dụ: Viet Nam (VN))

 

6. Chọn Next

7. Chọn 2048 từ danh sách Bit Length

8. Chọn Next

9. Chọn đường dẫn và tên file để lưu CSR. Ví dụ certreq.csr.

10. Chọn Finish

11. Kiểm tra lại CSR xem đã hợp lệ hay chưa bằng công cụ sau: https://ssltools.digicert.com/checker/views/csrCheck.jsp 

12. Bạn có thể gửi tập tin CSR này cho chúng tôi để đăng ký, hoặc dán vào mục CSR trong mẫu đăng ký trực tuyến.