Hướng dẫn tạo CSR trên Oracle iPlanet Web Server

Ngày đăng: 2016-01-07 18:05:12 | Cập nhật: 2019-05-20 10:12:48

Để tạo CSR trên Oracle iPlanet Web Server, bạn thực hiện theo các bước sau đây:

1. Đăng nhập vào iPlanet và chọn tab Servers.

2. Chọn Manage Servers, sau đó chọn server mà bạn muốn tạo CSR sau đó nhấn nút Manage.

3. Chọn tab Security sau đó chọn Request a Certificate.

4. Trong mục CA Email address, nhập vào email của người quản lý chứng thư số.

5. Nhập vào mật khẩu bảo vệ cho keystore trong mục Key Pair File Password.

6. Nhập vào các thông tin cần thiết:

- Requestor name: Nhập tên người quản lý chứng thư số

- Telephone number: Nhập số điện thoại người quản lý chứng thư số

- Common name: Nhập domain muốn cài SSL

- Organization: Nhập vào tên công ty bằng tiếng Anh, giống y như trong giấy phép DKKD

- Organization Unit: Nhập IT Department

- Locality: Nhập Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh

- State: Nhập Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh

- Country: Nhập VN bằng chữ in hoa

7. Nhấn OK. Copy đoạn CSR trong màn hình tiếp theo (bắt đầu từ -----BEGIN CERTIFICATE REQUEST----- đến -----END CERTIFICATE REQUEST-----) và dùng Notepad để lưu thành tập tin certreq.txt. Lưu ý: Chỉ dùng Notepad để lưu file.

8. Kiểm tra lại CSR xem đã hợp lệ hay chưa bằng công cụ sau: https://ssltools.digicert.com/checker/views/csrCheck.jsp 

9. Bạn có thể gửi tập tin CSR này cho chúng tôi để đăng ký, hoặc dán vào mục CSR trong mẫu đăng ký trực tuyến.