Hướng dẫn tạo CSR trên TrueConf Server

Ngày đăng: 2017-03-23 12:40:31 | Cập nhật: 2019-05-20 10:10:30

TrueConf Server không có chức năng cho phép tạo CSR, do đó bạn cần sử dụng một máy tính chạy Linux hoặc Windows để tạo CSR.

- Để tạo CSR trên máy tính chạy Linux, vui lòng nhấp vào đây.

- Để tạo CSR trên máy tính chạy Windwos, vui lòng nhấp vào đây.

Sau khi tạo CSR xong, bạn cần lưu trữ thư mục chứa private key để có thể cài đặt vào TrueConf Server sau khi nhận được chứng thư số.

Kiểm tra lại CSR xem đã hợp lệ hay chưa bằng công cụ sau: https://ssltools.digicert.com/checker/views/csrCheck.jsp 

Bạn có thể gửi tập tin CSR này cho chúng tôi để đăng ký, hoặc dán vào mục CSR trong mẫu đăng ký trực tuyến.