Hướng dẫn tạo CSR trên VMware vCenter Server 6.x

Ngày đăng: 2017-03-24 11:38:13 | Cập nhật: 2019-05-20 10:10:09

Mặc dù bạn có thể tạo CSR trên trên VMware vCenter Server 6.x, tuy nhiên Derasoft tư vấn bạn nên tìm một máy tính chạy Linux (có sẵn phần mềm openssl) hoặc Windows có cài phần mềm openssl và dùng phần mềm openssl này để tạo CSR.

- Để tạo CSR trên máy tính chạy Linux, vui lòng nhấp vào đây.

- Để tạo CSR trên máy tính chạy Windwos, vui lòng nhấp vào đây.

Sau khi tạo CSR xong, bạn cần lưu trữ thư mục chứa private key để có thể cài đặt vào TrueConf Server sau khi nhận được chứng thư số.

Kiểm tra lại CSR xem đã hợp lệ hay chưa bằng công cụ sau: https://ssltools.digicert.com/checker/views/csrCheck.jsp

Bạn có thể gửi tập tin CSR này cho chúng tôi để đăng ký, hoặc dán vào mục CSR trong mẫu đăng ký trực tuyến.