Hướng dẫn sử dụng Trustwave TrustKeeper

Ngày đăng: 2018-10-11 19:01:30 | Cập nhật: 2018-10-11 19:26:19

Sau khi hoàn tất thủ tục triển khai, bạn sẽ nhận được một email từ Trustwave chứa liên kết để thiết lập mật khẩu.

Sau khi thiết lập mật khẩu thành công, bạn sẽ được chuyển đến màn hình đăng nhập. Trong trường hợp bạn không được chuyển hướng, thì có thể truy cập vào trang đăng nhập tại đây: https://login.trustwave.com

 

Sau khi đăng nhập thành công, ở lần đầu tiên, bạn sẽ cần phải thiếp lập một số thông tin như: địa chỉ, thông tin doanh nghiệp, câu hỏi bí mật,... Bạn cần phải hoàn thành các thiết lập này trước khi có thể thực hiện tiếp các chức năng khác.

 

Sau khi thiết lập thành công, bạn hãy nhấn menu PCI Home để trở về màn hình chính.

Nhấn nút Setup trong mục PCI Network Vulnerability Scan để thiết lập thông số cho tất cả các máy chủ, hệ thống website của bạn.

 

Trustwave sẽ cần nhiều thời gian để hoàn tất lần quét đầu tiên. Sau khi hoàn tất, tất cả lỗi tìm thấy sẽ được hiển thị trong menu Scan Results. Bạn cần phải theo hướng dẫn để khắc phục cho tất cả mọi sự cố mà Trustwave đã tìm thấy và tô màu đỏ. Derasoft khuyến cáo khách hàng khắc phục luôn với mọi lỗi được tô màu vàng.

Bạn cũng có thể truy cập vào menu Endpoint để tải về phần mềm kiểm tra dành cho các máy trạm có tham gia vào hệ thống xử lý thông tin thẻ, nhằm đảm bảo không có thông tin thẻ nào được lưu trữ không an toàn trên các máy trạm.

 

Trong thời gian chờ đợi Trustwave hoàn tất quá trình quét, bạn có thể hoàn tất SAQ (Self-Assessment Questionnaire). Tùy vào yêu cầu cụ thể của đối tác thanh toán, mà bạn sẽ chọn loại SAQ phù hợp.

Sau khi quá trình quét hoàn tất và các lỗi được tô màu đỏ đã được khắc phục và quét lại thành công, trạng thái PCI Network Vulnerability Scan sẽ chuyển sang trạng thái PASS. Tương tự như thế, trạng thái PCI Self-Assessment sẽ chuyển sang trạng thái PASS sau khi bạn trả lời hoàn tất cho mọi câu hỏi trong SAQ.

Khi cả hai mục PCI SAQ và PCI Vulnerability Scan đều PASS thì xin chúc mừng bạn! Hệ thống của bạn đã đạt PCI-DSS Compliance.

Lúc này, bạn để ý bên cột bên phải màn hình sẽ xuất hiện các liên kết để bạn tải về các chứng nhận PCI-DSS Compliance như: ASV report, AoC report, Trust Commerce Seal,...

Bạn có thể thêm vào các users mới trên hệ thống TrustKeeper bằng cách truy cập vào menu User Management.