DigiCert Secure Site

  • Khả năng mã hóa 128-bit đến 256-bit trên hầu hết trình duyệt
  • Khả năng mua nhiều tên miền trong một chứng thư (SAN), giá 6.727.500VND/tên miền bổ sung/năm
  • Bảo mật cho cả tên miền www.domain.com lẫn domain.com
  • Cho phép thu hồi và cấp lại chứng thư miễn phí trong suốt thời gian hoạt động
  • Hỗ trợ OCSP và CRL
  • Công cụ quản lý chứng thư
  • Norton Secured Seal
  • Mức bảo hiểm NetSure® 1.750.000USD
  • Thời gian xác thực từ 1-3 ngày làm việc
  • Quét phần mềm độc hại trong mã nguồn HTML của website hằng ngày

MUA NGAY