Hướng dẫn cấu hình ký số cho iPhone/iPad

Ngày đăng: 2019-06-06 18:07:10 | Cập nhật: 2019-06-07 18:21:55

Sau khi kích hoạt và cài đặt chữ ký số thành công, thông thường bạn có thể dùng Outlook để ký số các email gửi đi. Tuy nhiên, bạn cũng có thể import chữ ký số vào iPhone/iPad và ký số cho các email được gửi đi từ iPhone/iPad của bạn. Hãy tham khảo các bước sau đây để cấu hình ký số trên iPhone/iPad:

1. Bạn cần gửi một email cho chính bạn và đính kèm bản backup của chữ ký số (dạng .pfx) trong email theo dạng file đính kèm. Lưu ý: Bạn cần Mail server cho phép gửi file đính kèm dạng .pfx.

2. Mở email có chứa chữ ký số trên iPhone/iPad, bạn sẽ thấy như sau:

2. Nhấp vào file đính kèm để tải xuống iPhone/iPad của bạn. Sau khi hoàn tất bạn sẽ thấy hiện ra như hình bên dưới. Hãy tap vào "Close".

3. Truy cập vào mục Settings, bạn sẽ thấy xuất hiện mục "Profile Downloaded". Hãy tap vào mục này.

4. Bạn sẽ thấy hiện ra cảnh báo đỏ "Not Signed". Điều này là bình thường vì file bạn gửi cho chính mình nên không cần phải ký số. Hãy tap tiếp vào mục "Install".

5. Bạn cần phải nhập mật khẩu của iPhone để tiếp tục.

6. Tap tiếp vào mục "Install" để import chữ ký số vào iPhone/iPad.

7. Bạn cần phải nhập vào mật khẩu của file .pfx sau đó tap "Next" để tiếp tục.

8. Tap tiếp vào mục "Done" để hoàn tất việc cài đặt chữ ký số vào iPhone.

9. Tap tiếp vào mục "General" để trở về mục "Settings".

10. Truy cập vào mục "Password & Accounts" để cấu hình ký số cho phần quản lý mail.

11. Chọn tài khoản email chó trong chữ ký số. Lưu ý: Bạn chỉ có thể dùng chữ ký số được cấp cho đúng email của bạn để ký số.

12. Tap vào mục "Advanced" để tiếp tục.

13. Trong phần cầu hình "S/MIME > Sign", bạn chọn "Yes" để iPhone/iPad tự gắn chữ ký số vào mọi email gửi đi. Lưu ý: Bạn chỉ có thể chọn "Yes" (ký số) hoặc "No" (không ký số) cho mọi email được gửi đi trên iPhone/iPad, chứ không thể linh động ký hoặc không ký như trên máy tính.

14. Sau khi bật tùy chọn ký số, bạn sẽ có thể tap vào icon "i" để hiển thị thông tin chủ sở hữu chữ ký số.

15. Thông tin chi tiết chữ ký số.

 

Như vậy, kể từ lúc này, mọi email được gửi đi trên iPhone/iPad sẽ được tự động ký số. Khi không có nhu cầu ký số, bạn chỉ cần vào cấu hình tài khoản email và tắt tùy chọn "Sign" là được.