Chữ ký số cho email

Hướng dẫn kích hoạt chữ ký số Digicert Premium cho email

Hướng dẫn kích hoạt chữ ký số cho email, Digicert Premium email certificate

Hướng dẫn cấu hình ký số cho iPhone/iPad

Hướng dẫn cấu hình ký số cho iPhone/iPad

Cách nhận biết email được ký số

Khi một email được ký số, người nhận có thể dùng các dấu hiệu để nhận biết và kiểm tra thông tin chữ ký số.

Hướng dẫn cấu hình ký số cho Outlook

Sau khi kích hoạt và cài đặt chữ ký số thành công, bạn có thể dùng Outlook để ký số các email gửi đi.

Hướng dẫn kích hoạt chữ ký số Comodo/Sectigo cho email

Hướng dẫn kích hoạt chữ ký số cho email, Sectigo corporate secure email certificate