Hướng dẫn cấu hình ký số cho Outlook

Ngày đăng: 2019-06-06 15:58:07 | Cập nhật: 2019-06-06 17:12:53

Sau khi kích hoạt và cài đặt chữ ký số thành công, bạn có thể dùng Outlook để ký số các email gửi đi. Ở lần đầu tiên sử dụng, bạn cần theo hướng dẫn sau đây để cấu hình cho Outlook:

1. Từ màn hình Outlook, chọn "File > Options".

2. Trong màn hình tiếp theo, chọn "Trust Center" rồi chọn tiếp "Trust Center Settings". Trong màn hình tiếp theo, chọn "Email Security" rồi nhấn "Settings" để tiếp tục.

3. Trong màn hình tiếp theo, nhấn "New" để tạo mới thiết lập, nhập địa chỉ email của bạn vào mục "Security Settings Name". Trong mục "Signing Certificate" nhấn chọn nút "Choose" rồi chọn chữ ký số vừa cài đặt thành công, sau đó nhấn OK để tiếp tục.

4. Trong mục "Hash Algorithm" chọn "SHA256". Sau đó nhấn OK để tiếp tục.

5. Bạn đã hoàn tất thiết lập chữ ký số cho Outlook. Để ký số cho email, trong màn hình soạn thảo email mới, chọn thẻ "Options" và nhấn nút "Sign" để thêm chữ ký số vào email được gửi đi.

Một email được ký số sẽ dễ dàng được người nhận nhận ra, kiểm tra và xác nhận dựa theo các dấu hiệu nhận biết tại đây.