Cấu hình DNS cho Autodiscover

Ngày đăng: 2015-10-24 15:01:56 | Cập nhật: 2015-10-24 15:05:41

Trong trường hợp bạn muốn sử dụng dịch vụ Autodiscover cho Exchange, bạn cần mua chứng thư số SSL loại SAN cho tên miền chính là mail.company.com.vn và tên miền phụ là autodiscover.company.com.vn. Khi đó bạn cấu hình DNS cho tên miền như sau:

autodiscover  A  dia_chi_ip_public_cua_server

Bạn cũng có thể tạo record kiểu CNAME như sau:

autodiscover    CNAME  mail.company.com.vn

 

Nếu như bạn chỉ mua chứng thư số cho duy nhất tên miền mail.company.com.vn, thì bạn cần phải tạo record kiểu SRV như sau:

_autodiscover._tcp  SRV  0 5 3600 mail.company.com.vn

Lưu ý: Một số thiết bị (ví dụ iPhone) không hỗ trợ record kiểu SRV. Do đó, cách tốt nhất và dễ dàng nhất là bạn nên mua chứng thư số SAN nếu muốn dùng Autodiscover.

Sau khi cấu hình DNS cho Autodiscover, có thể bạn cần thực hiện việc cập nhật URL cho Exchange theo hướng dẫn sau: Hướng dẫn cấu hình Exchange dùng tên miền chính thức (FQDN) thay cho tên miền nội bộ (Local name)