Hướng dẫn cập nhật máy chủ

Khắc phục lỗi didnt found starttls in server response, try anyway khi kết nối STARTTLS đến Exchange Server

Khắc phục lỗi didnt found starttls in server response, try anyway khi kết nối STARTTLS đến Exchange Server

Thông tin về việc xử lý chứng thư số Symantec được cấp phát trước ngày 01/06/2016

Thông tin về việc xử lý chứng thư số Symantec được cấp phát trước ngày 01/06/2016

Hướng dẫn cài đặt SHA256-Root CA cho các máy tính không thể chạy Windows Update

Hướng dẫn cài đặt SHA256-Root CA cho các máy tính không thể chạy Windows Update

Hướng dẫn sử dụng Stunnel để cấu hình cho DomainPOP và Smarthost trên Mdaemon

Hướng dẫn sử dụng Stunnel để cấu hình cho DomainPOP và Smarthost trên Mdaemon

Cấu hình POP3 và IMAP cho Exchange Server khi sử dụng chứng thư số Wildcard

Cấu hình POP3 và IMAP cho Exchange Server khi sử dụng chứng thư số Wildcard

Khắc phục lỗi Partially encrypted, thanh địa chỉ trình duyệt không lên xanh lá cây

Khắc phục lỗi Partially encrypted, thanh địa chỉ trình duyệt không lên xanh lá cây

Cấu hình FQDN cho Receive connector cho Exchange 2013 chạy SMTP STARTTLS

Cấu hình FQDN cho Receive connector cho Exchange 2013 chạy SMTP STARTTLS

Khắc phục lỗi ERR_SSL_WEAK_SERVER_EPHEMERAL_DH_KEY cho máy chủ Tomcat

Đối với các máy chủ chạy Zimbra phiên bản cũ hoặc không thương xuyên cập nhật, Google Chrome sẽ cảnh báo lỗi bảo mật ERR_SSL_WEAK_SERVER_EPHEMERAL_DH_KEY hoặc Server has a weak ephemeral Diffie-Hellman public key khi truy cập vào Webmail.

Cấu hình DNS cho Autodiscover

Cấu hình DNS cho Autodiscover

Xử lý trường hợp ISA Server không nạp được Intermediate CA

Xử lý trường hợp ISA Server không nạp được Intermediate CA

Hướng dẫn cấu hình Per-IP SSL cho Dovecot

Nếu máy chủ Dovecot Mail Server của bạn có nhiều địa chỉ IP, mỗi địa chỉ IP cần được gán một chứng thư số cho một tên miền khác nhau, bạn có thể tham khảo bài viết sau để thực hiện.

Hướng dẫn cấu hình Per-IP SSL cho Exim

Nếu máy chủ Exim Mail Server của bạn có nhiều địa chỉ IP, mỗi địa chỉ IP cần được gán một chứng thư số cho một tên miền khác nhau, bạn có thể tham khảo bài viết sau để thực hiện.

Hướng dẫn gắn Secured Seal lên website

Sau khi trang bị chứng thư số SSL cho website, bạn có thể gắn Secured Seal lên website để gia tăng độ tin cậy của website đối với khách truy cập.

Hướng dẫn cấu hình tự động chuyển từ HTTP sang HTTPS

Sau khi trang bị chứng thư số SSL cho website, bạn có thể cấu hình để máy chủ tự chuyển từ HTTP sang HTTPS để gia tăng độ bảo mật cho website.

Nâng cấp Windows 2003 và Windows XP để hỗ trợ SHA256

Các máy tính chạy Windows Server 2003 SP2 hoặc Windows XP SP2 trở về trước không hỗ trợ xác thực chứng thư số SHA256. Theo quy định mới của CABForum, tất cả các CA sẽ không được phép cấp phát các chứng thư số SHA1 nữa, nên hiện tại hầu hết các hãng CA đều mặc định cấp phát chứng thư số SHA256. Hãy tham khảo hướng dẫn trong bài viết này để nâng cấp Windows nhằm hỗ trợ SHA256.

Hướng dẫn cấu hình Exchange dùng tên miền chính thức (FQDN) thay cho tên miền nội bộ (Local name)

Gần đây CAB Forum, tổ chức quản lý các nhà cung cấp dịch vụ chứng thực (CA) đã công bố một số thay đổi trong các tiêu chuẩn cấp phát chứng thư số SSL. Theo đó các CA không được phép cấp phát các chứng thư số SSL hỗ trợ các tên miền nội bộ, vốn thường được dùng thiết lập khi cài đặt Exchange Server.

Cấu hình OCSP stapling cho nginx

Hướng dẫn cấu hình OCSP stapling cho máy chủ nginx

Cấu hình OCSP stapling cho Apache

Hướng dẫn cấu hình OCSP stapling cho Apache

Khắc phục lỗi ERR_SSL_WEAK_SERVER_EPHEMERAL_DH_KEY cho máy chủ Zimbra

Đối với các máy chủ chạy Zimbra phiên bản cũ hoặc không thương xuyên cập nhật, Google Chrome sẽ cảnh báo lỗi bảo mật ERR_SSL_WEAK_SERVER_EPHEMERAL_DH_KEY khi truy cập vào Webmail.

Cấu hình Nginx để Qualys SSL Labs xếp hạng A

Để Qualys SSL Labs xếp hạng A, bạn cần phải cập nhật cấu hình của Nginx thỏa mãn một số tiêu chí nhất định. Bạn có thể tham khảo bài viết này để thực hiện cập nhật cho máy chủ của mình.