Hướng dẫn cập nhật máy chủ hỗ trợ TLS 1.2

Ngày đăng: 2020-03-27 12:58:32 | Cập nhật: 2020-03-27 15:27:49

Hiện tại, các trình duyệt web thế hệ mới sẽ hiển thị cảnh báo "Not secure" nếu server của bạn không hỗ trợ TLS 1.2, là SSL protocol an toàn nhất hiện nay.

Bạn cần tham khảo hướng dẫn cập nhật cho máy chủ của mình theo hướng dẫn bên dưới:

Windows Server 2003

Windows Server 2008

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012

Windows Server 2016

Apache

nginx

Tomcat