Khắc phục lỗi Partially encrypted, thanh địa chỉ trình duyệt không lên xanh lá cây

Ngày đăng: 2016-08-02 14:24:51 | Cập nhật: 2016-08-02 14:34:02

Trong một số trường hợp, khi truy cập vào website mà bạn đã cài đặt chứng thư số EV SSL thành công, nhưng thanh địa chỉ trình duyệt vẫn không lên xanh lá cây, hoặc thỉnh thoảng hiện lên các cảnh báo "Partially encrypted" như bên dưới, bạn có thể tham khảo bài viết này để biết cách khắc phục.

 

Nguyên nhân sự cố là do trong mã nguồn HTML của trang web đó, có các thành phần HTTP, tức không được mã hóa. Bạn cần kiểm tra các thẻ HTML sau đây: script, link, img, object, frame, iframe, video. Đối với các thẻ HTML này, bạn phải dùng địa chỉ liên kết như sau:

  • Relative URL tức URL tương đối kiểu như:
<img src="../images/logo.fig" />
  • HTTPS Absolute URL tức URL tuyệt đối HTTPS kiểu như:
<img src="https://your-domain.com/images/logo.gif" />

 

Ngoài việc kiểm tra mã nguồn HTML của trang web, bạn còn phải kiểm tra cả trong các file Javascript hoặc CSS được đính kèm vào trang web đó. Sau khi bạn đã sửa liên kết cho tất cả các thẻ HTML phía trên, thanh địa chỉ trình duyệt sẽ lên màu xanh lá cây, và website sẽ mất cảnh báo "Partially encrypted".