Quy trình gọi điện thoại điện thoại xác thực

Ngày đăng: 2015-10-24 11:40:09 | Cập nhật: 2015-10-24 12:21:32

Hãng sẽ gọi cho tôi theo số điện thoại nào?
Hãng sẽ gọi cho tôi bằng tiếng Anh hay tiếng Việt?
Hãng gọi cho tôi vào thời gian nào?
Tôi không ngồi tại trụ sở công ty mà tại chi nhánh khác?
Hãng sẽ trao đổi nội dung gì với tôi?
EV Code/Callback Code là gì?

Sau khi hoàn tất quá trình xác thực thông tin doanh nghiệp dựa vào bản scan DKKD mà khách hàng đã cung cấp, hãng CA sẽ thực hiện một cuộc gọi đến người quản lý chứng thư số (phải là một nhân viên chính thức của công ty sở hữu chứng thư số) và xác thực thông tin lần cuối trước khi cấp phát chứng thư số.

Hãng sẽ gọi cho tôi theo số điện thoại nào?

Nếu trong giấy DKKD của khách hàng có cung cấp số điện thoại, thì đây được xem là một số điện thoại đã được xác thực.

Trong trường hợp khách hàng không đăng ký số điện thoại trong giấy DKKD, hãng có thể tìm kiếm số điện thoại của khách hàng từ một trong các nguồn thông tin được xác thực bao gồm: niên giám điện thoại Việt Nam hoặc D-U-N-S (Duns and Bradstreet).

Trong trường hợp thông tin khách hàng chưa tồn tại trong các cơ sở dữ liệu này, nhân viên của chúng tôi sẽ hướng dẫn khách hàng đăng ký/cập nhật. Quy trình này thường mất từ 3-7 ngày làm việc, do đó nhân viên chúng tôi thường sẽ hỗ trợ cho khách hàng song song với quá trình tư vấn, thương thảo hợp đồng.

Lưu ý: Hãng sẽ không gọi vào số điện thoại mà khách hàng cung cấp, nếu số điện thoại này chưa được xác thực.

Hãng sẽ gọi cho tôi bằng tiếng Anh hay tiếng Việt?

Thông thường thì hầu hết các hãng CA sẽ dùng tiếng Anh để trao đổi trong quá trình gọi điện thoại xác thực cho khách hàng. Nhân viên của hãng CA sẽ nói rất chậm để khách hàng có thể hiểu và nghe kịp. Một số hãng có nhân viên người Việt như: Symantec, Thawte, GeoTrust. Khách hàng có thể thông báo cho chúng tôi để chúng tôi đề nghị nhân viên người Việt thực hiện cuộc gọi.

Hãng gọi cho tôi vào thời gian nào?

Do có sự khác biệt về múi giờ giữa các quốc gia nên đôi khi hãng sẽ khó gặp được khách hàng. Cách tốt nhất là khi nào tiện lợi nhất, khách hàng có thể thông báo cho chúng tôi để chúng tôi đề nghị hãng thực hiện cuộc gọi ngay tại thời điểm đó.

Tôi không ngồi tại trụ sở công ty mà tại chi nhánh khác?

Trong trường hợp khách hàng ngồi làm việc tại chi nhánh khác với số điện thoại được xác thực, cuộc gọi xác thực có thể thực hiện theo cách sau:

- Khách hàng liên hệ với nhân viên trực tổng đài và thông báo trước về cuộc điện thoại này.

- Hãng sẽ gọi vào số điện thoại trụ sở chính. Khi hãng đề nghị chuyển máy cho khách hàng thì nhân viên tổng đài cung cấp số điện thoại chi nhánh hoặc số di động của khách hàng. Khi đó, các số điện thoại này cũng được xem là đã được xác thực.

- Hãng sẽ gọi vào số điện thoại chi nhánh hoặc số di động để gặp khách hàng và hoàn tất bước xác thực điện thoại.

Hãng sẽ trao đổi nội dung gì với tôi?

Hãng sẽ xác nhận các thông tin sau:

- Thông tin công ty: tên công ty, địa chỉ, điện thoại, số đăng ký kinh doanh

- Thông tin chứng thư số: tên miền chính (Common name), danh sách tên miền phụ (SAN)

- Thông tin người quản lý chứng thư (thông tin khách hàng): họ tên, chức vụ, email, điện thoại

- Thông tin hỗ trợ kỹ thuật (thông tin công ty Derasoft)

Trong hầu hết trường hợp, chúng tôi đã kiểm tra mọi thông tin chính xác trước khi thực hiện cuộc gọi xác thực này. Do đó khách hàng chỉ cần xác nhận mọi thông tin đều chính xác.

EV Code/Callback Code là gì?

Trong một vài trường hợp, hãng sẽ cần thực hiện thêm bước xác thực như sau:

- Hãng gửi cho khách hàng một email trong đó có chứa một liên kết

- Hãng cung cấp cho khách hàng một mã số (EV Code/Callback Code) trong lúc gọi điện thoại

- Khách hàng cần nhấp vào liên kết trong email, sau đó nhập vào EV Code/Callback Code và submit để hoàn tất.