Quy trình xác thực

Quy trình xác thực tên miền

Để có thể cấp phát chứng thư số SSL có mức xác thực OV hoặc EV cho một tên miền nào đó, bạn cần phải chứng minh quyền sở hữu tên miền đó. Thông thường hãng sẽ kiểm tra thông tin Whois Registrant của tên miền và so sánh với tên công ty trong giấy ĐKKD mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi.

Quy trình gọi điện thoại điện thoại xác thực

Gọi điện thoại xác thực là một trong những bước bắt buộc trong quá trình xác thực thông tin khách hàng đăng ký chứng thư số.

Tại sao hãng cần khách hàng cung cấp bản scan giấy đăng ký kinh doanh?

Tại sao hãng cần khách hàng cung cấp bản scan giấy đăng ký kinh doanh?