Quy trình xác thực tên miền

Ngày đăng: 2015-11-02 10:55:27 | Cập nhật: 2015-11-02 10:57:11

Để có thể cấp phát chứng thư số SSL có mức xác thực OV hoặc EV cho một tên miền nào đó, bạn cần phải chứng minh quyền sở hữu tên miền đó. Thông thường hãng sẽ kiểm tra thông tin Whois Registrant của tên miền và so sánh với tên công ty trong giấy ĐKKD mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Trong trường hợp hai thông tin này không chính xác, hãng sẽ chấp nhận các hình thức thay thế bao gồm:

1. Gửi email DRC (Domain Right Confirmation) vào một trong các địa chỉ: admin@, administrator@, webmaster@, hostmaster@, postmaster@ của tên miền. Bạn cần tạo ra một trong các email này và thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ yêu cầu hãng gửi email DRC ngay sau đó. Bạn cần kiểm tra email và phản hồi lại cho hãng theo hướng dẫn trong email này.

2. Thực hiện Practical Demonstration: Hãng sẽ gọi điện thoại cho bạn và cung cấp một đoạn code. Bạn cần chèn đoạn code này vào một vị trí bất kỳ nào đó trên website của tên miền cần xác thực. Sau đó hãng sẽ kiểm tra và xác nhận quyền sở hữu tên miền của bạn.

Ngoài ra, trong trường hợp tên miền của bạn đã được ẩn thông tin Whois (Whois privacy protected), bạn cần phải unprotect dịch vụ này trong quá trình xác thực tên miền (sau khi chứng thư số được cấp phát, bạn có thể kích hoạt trở lại) và hoàn tất quy trình xác thực tên miền phía trên.