Tại sao hãng cần khách hàng cung cấp bản scan giấy đăng ký kinh doanh?

Ngày đăng: 2015-10-24 11:33:15 | Cập nhật: 2015-10-24 11:42:05

Trong quá trình tư vấn triển khai chứng thư số SSL, khách hàng thường được yêu cầu cung cấp bản scan giấy đăng ký kinh doanh mới nhất. Một số khách hàng thắc mắc rằng tại sao hãng phải yêu cầu cung cấp giấy đăng ký kinh doanh? Lưu ý: Giấy DKKD có thể là một văn bản có giá trị tương đương (giấy phép thành lập, quyết định, nghị quyết,...), tùy thuộc vào loại hình của tổ chức (doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, đoàn thể, hội, quỹ,...)

Lý do là bởi vì trước khi cấp chứng thư số SSL cho khách hàng, hãng CA cần phải đảm bảo tuân thủ các quy định chặc chẽ của CA/B Forum, tổ chức quản lý các hãng CA cung cấp dịch vụ chứng thực trên toàn thế giới, nhằm mục đích mọi chứng thư số được cấp phát đều phải chính xác và đảm bảo:

- Chủ sở hữu chứng thư số phải là một tổ chức đã đăng ký với cơ quan nhà nước và đang hoạt động

- Tổ chức có văn phòng tại một địa chỉ cố định

- Tổ chức có một số điện thoại đã được xác thực

- Tổ chức sở hữu hoặc có quyền sử dụng hợp pháp đối với mọi tên miền trong chứng thư số

Sau khi nhận được bản scan giấy DKKD từ khách hàng, hãng sẽ liên hệ với cơ quan cấp giấy DKKD đó và xác thực thông tin. Hãng cũng có thể phối hợp thêm với một đơn vị cung cấp thông tin tín dụng độc lập (trong trường hợp mua chứng thư số EV) nhằm đảm bảo bản scan DKKD mà khách hàng cung cấp là chính xác.