Thông tin mới về lĩnh vực bảo mật website

Phát hiện lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng liên quan đến phần mềm OpenSSH

Các chuyên gia bảo mật thuộc Qualys Threat Research Unit (TRU) vừa phát hiện lỗ hổng thực thi mã không được xác thực từ xa (RCE) trong máy chủ của OpenSSH (sshd) trong các hệ thống Linux dựa trên glibc. CVE được gán cho lỗ hổng này là CVE-2024-6387. Lỗ hổng này dường như cho phép kẻ tấn công giành quyền truy cập root từ xa trên các hệ thống Linux dễ bị tấn công chạy OpenSSH.

DigiCert ngừng cung cấp các gói sản phẩm có thời hạn 4-5-6 năm từ 31/10/2023

Kể từ 31/10/2023, DigiCert sẽ ngừng cung cấp các gói sản phẩm có thời hạn 4-5-6 năm