DigiCert ngừng cung cấp các gói sản phẩm có thời hạn 4-5-6 năm từ 31/10/2023

Ngày đăng: 2023-10-06 17:22:23 | Cập nhật: 2023-10-06 17:24:06

Kể từ 31/10/2023, DigiCert sẽ ngừng cung cấp các gói sản phẩm có thời hạn 4-5-6 năm. Sau thời điểm này, khách hàng chỉ có thể mua các sản phẩm với thời hạn từ 1-3 năm. Đối với những khách hàng đã mua bất kỳ sản phẩm 4-5-6 năm nào trước thời điểm 31/10/2023 thì vẫn sẽ tiếp tục được hỗ trợ bình thường.

Do đó, để có thể tiếp tục hưởng chính sách ưu đãi giảm giá khi mua và thanh toán trước cho nhiều năm với một mức giá cố định, khách hàng nên nhanh chóng đặt mua trước ngày 31/10/2023.

Thông tin liên quan: https://docs.digicert.com/en/certcentral/manage-certificates/multi-year-plans.html