Chương trình ký signtool.exe cho Microsoft Authenticode

Ngày đăng: 2015-07-10 19:15:00

Công cụ Signtool.exe dùng để ký cho các ứng dụng Windows (Microsoft Authenticode) được tích hợp trong bộ công cụ Windows SDKs. Công cụ này vốn rất nặng nề và thường rất nhiều khách hàng gặp trục trặc trong quá trình cài đặt.

Thật ra để ký cho các ứng dụng Windows, chúng ta chỉ cần duy nhất công cụ signtool.exe trong bộ Windows SDKs. Bạn có thể tải về theo liên kết sau: