Trung tâm download

Công cụ kyrtool cho Lotus Domino

Công cụ kyrtool cho Lotus Domino

Chương trình ký signtool.exe cho Microsoft Authenticode

Công cụ Signtool.exe dùng để ký cho các ứng dụng Windows (Microsoft Authenticode) được tích hợp trong bộ công cụ Windows SDKs. Công cụ này vốn rất nặng nề và thường khiến rất nhiều khách hàng gặp trục trặc trong quá trình cài đặt.

Chương trình TeamViewer

Trong trường bạn cần hỗ trợ từ xa trong quá trình triển khai chứng chư số, bạn có thể cài đặt phần mềm TeamViewer (miễn phí) và cài đặt vào máy tính. Sau đó bạn có thể cung cấp TeamID và mật khẩu để chúng tôi remote vào máy của bạn và thực hiện việc cài đặt dưới sự theo dõi, giám sát của bạn.

Chương trình OpenSSL cho Microsoft Windows

Công cụ OpenSSL cho Microsoft Windows sẽ cần thiết trong trường hợp bạn cần tạo CSR cho Apache trên môi trường Windows, hoặc tạo CSR cho Java Code Signing, hoặc cần chuyển đổi qua lại giữa các chuẩn chứng thư số khác nhau.