Chương trình TeamViewer

Ngày đăng: 2015-07-10 19:14:29

Trong trường bạn cần hỗ trợ từ xa trong quá trình triển khai chứng chư số, bạn có thể cài đặt phần mềm TeamViewer (miễn phí) và cài đặt vào máy tính. Sau đó bạn có thể cung cấp TeamID và mật khẩu để chúng tôi remote vào máy của bạn và thực hiện việc cài đặt dưới sự theo dõi, giám sát của bạn.